• Български
 • English
 • Deutsch
 • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Правила за участие

Условията на кампанията:

 

 

 1. I. Организатор на кампанията: Ню Лайф Клиник гр.Пловдив

 

 1. II. Период на провеждане на кампанията: 27/04/2021 – 31/05/2021

 

III. Награди: Две безплатни ин витро процедури с включена стимулация, със средства предоставени от Семейство Илиеви – гр.Бургас и New Life Clinic, като партньор в кампанията.

 

IV.Кампанията се провежда на територията на Република България

 

 1. V. Правила и ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в кампания „Пожелай Си “2021

 

 1. Право на участие в кампанията:

Право на участие имат:

 

 

Лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

 

 1. Тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

а) Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);

б) Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

в) Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);

г) Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д) Двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е) Състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж) Доказана тежка ендометриоза(III иIV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

 

 1. Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):

а) Azoospermia, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б) Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

 • Обем на еякулата < 1,0 ml;
 • Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
 • Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);
 • Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
 • Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

 

 1. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;

 

 1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

 

Не се извършва одобряване независимо от наличие на индикациите по чл. 26 в следните случаи:

 

 1. Съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

 

 1. Липсващ или ограничен яйчников резерв под 0.5, със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml;

 

 1. При жени, навършили 42 години към датата на края на кампанията 31.05.2021 г.

 

 

 1. Начин на участие:

 

В инициативата могат да участват всички, които отговарят на предварително обявените условия. Те ще трябва да напишат мотивационно писмо в рамките на един лист/формат А4/, в което искрено и емоционално споделят своята история. Ще спечели тази двойка, която успее да трогне и убеди журито, че е най-подходящата и заслужава безценната награда.

 

Всяка една двойка ще получи право за участие, но само най-трогателното писмо ще сбъдне мечтата на авторите си за нов живот в техния дом, като спечели ин витро процедура. Изпратените писма ще бъдат публикувани анонимно във Фейсбук профил на Благотворителната кампания.

 

Първата печеливша двойка ще стане ясна на 05 юни и ще бъде лично избрана ор Мариела Илиева на база изпратениете от вас писма и това, което най-искренно я докосне. Втората двойка ще се стане ясна на същата дата, избрана на  лотариен принцип, с помощта на тяхната дъщеря в клиника New Life Пловдив, в присъствието на нотариус, жури и всички гости. Събитието ще бъде заснето и качено в най-известната платформа за видеосподеляне Youtube, както и в албума на кампанията “Пожелай си” в социалната мрежи.

 

Двойките с репродуктивни проблеми, които желаят да участват могат да изпращат своите мотивационни писма на адрес obikolkanalunata@newlifeclinic.bg  до 31.05.2021г., когато ще приключат записванията.

 

 

 1. Декларации във връзка с участието: 

С на представянето на писмо за участие в кампанията или чрез изпращането му по електронен път на посочения адрес, подателят декларира:

а/ че е запознат с правилата и общите условия за участие, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва;

б/ че доброволно предоставя личните си данни за участие в кампанията и се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора за целите на кампанията;

в/ че е наясно, че спецификата на наградата предполага провеждане на последващи медицински тестове и специфични медицински процедури и подписване на необходимите в тази връзка документи.

 

 1. Провеждане и обявяване на печелившите:

 

Всяка една двойка ще получи право за участие, но само най-трогателното писмо ще сбъдне мечтата на авторите си за нов живот в техния дом, като спечели ин витро процедура. Изпратените писма ще бъдат публикувани анонимно в Фейсбук профил на Благотворителната кампания.

 

Печелившата двойка ще стане ясна на 05.06.2021 януари, когато в клиника New Life в присъствието на нотариус, жури и всички гости. Събитието ще бъде заснето и качено в най-известната платформа за видеосподеляне Youtube, както и в албума на кампанията “Пожелай си” в социалната мрежи.

 

Имената на печелившите ще бъдат обявени на място в клиниката и в сайта/ фейсбук страницата на организатора на адрес:

 

 

http://newlifeclinic.bg

 

 

4.2. Наградата се предоставя на печелившата двойка единствено и само, ако към момента на обявяването й за печеливша, тя отговаря на всички изисквания за участие в кампанията и за извършване на процедурата и е приела настоящите правила и общи условия.

     4.3. Ако печелившата двойка не потърси наградата си в 30-дневен срок от датата на обявяването й за такава в сайта/фейсбук страницата на организатора, тя губи правото си да се ползва от наградата. След изтичане на посочения период от 30 дни ще последва ново теглене.

     4.4. Спечелилите в кампанията дават съгласието си да бъдат снимани и интервюирани след приключване на играта за маркетингови цели на организатора.

 

 1. Права на организатора:

5.1. организаторът определя едностранно правилата за участие в кампанията и има право да ги допълва и изменя по своя преценка по всяко време на провеждане на кампанията, без да носи каквато и да е отговорност към участниците.

     5.2. организаторът има право по всяко време да  преустанови провеждането на кампанията, без да носи каквато и да е отговорност към участниците, както и да прекрати участието на участник, който не отговаря на условията за участие в кампанията и/или не спазва правилата за провеждането й.

5.3. организаторът има право да използва личните данни на участниците единствено и само за целите на кампанията.

5.4. организаторът не носи отговорност, ако участник е предоставил неверни данни и това прави невъзможно получаването и/или използването на наградата.

5.5. организаторът не носи отговорност, ако оползотворяването на наградата стане невъзможно по независими от него причини.

5.6. организаторът има право да използва изложеното от участника в видео клипа  за участие, за маркетингови цели на организацията  при запазване пълна анонимност на участника.

 

 1. Невъзможност за замяна:

Не се допуска замяна на наградата срещу пари.

 

 1. Спорове:

Всеки евентуален спор между организатора и участниците в играта се решава по доброволен път. При невъзможност за постигане на договорка, компетентен да реши спора е Районен съд – гр. Пловдив.

BACK