• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Правила за участие

Форма за записване и участие в „Пожелай си“ 2022

Моля запознайте се с условията на кампанията:

I. Организатор на кампанията: СМЦГ „Ню Лайф“

II. Период на провеждане на кампанията: 01/12/2021 – 25/12/2022

III. Награди: Две безплатни ин витро процедури с включена стимулация

IV. Правила и ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в кампания „Пожелай си“2022

1. Право на участие в кампанията:

За участие в кампанията за безплатна ин витро процедура с включена стимулация се извършва одобряване на:

Лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

а) Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);

б) Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

в) Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);

г) Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д) Двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е) Състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж) Доказана тежка ендометриоза(III иIV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

з) АМХ – Яйчников резерв по-висок от 1.0

2. Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):

а) Azoospermia, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б) Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

Обем на еякулата < 1,0 ml;

Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;

Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);

Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);

Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

3. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;

4. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

Не се извършва одобрение при случаи:

За участие в кампанията за безплатна ин витро процедура с включена стимулация не се извършва одобряване независимо от наличие на индикациите по чл. 26 в следните случаи:

1. Съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

2. Ограничен яйчников резерв АМХ по-малко от 0,5

3. При жени, навършили 42 години към датата на края на кампанията 25.12.2021 г.

3. При тежък мъжки фактор: азооспермия /без наличие на сперматогенеза/, криптозооспермия, концентрация по-ниска от 5 милиона/мл, обща подвижност по-ниска от 15%

2. Начин на участие:

Изпратете на wish@newlifeclinic.bg – Изпратете Вашата любима коледна рецепта и снимка свързана с нея, придружена с кратък текст с кого бихте искате да й се насладите!

Към писмото, моля добавете: Три имена, възраст, град по местоживеене, телефон за контакт и актуален e-mail адрес.

3. Декларации във връзка с участието:

С изпращане на писмо за участие в кампанията или чрез изпращането му по електронен път на посочения адрес, подателят декларира:

а/ че е запознат с правилата и общите условия за участие, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва;

б/ че доброволно предоставя личните си данни за участие в кампанията и се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора за целите на кампанията;

в/ че е наясно, че спецификата на наградата предполага провеждане на последващи медицински тестове и специфични медицински процедури и подписване на необходимите в тази връзка документи.

4. Провеждане и обявяване на печелившите:

Кампанията стартира на 01 Декември 2021 и ще продължи до 23 Декември 2021 г.  До тази дата можете да изпращате вашите рецепти на нашия e-mail адрес wish@newlifeclinic.bg, а ние ще ги споделяме в нашите социални мрежи. До 20.01.2022 ще дадем възможност да се гласува за всяка една рецепта, а двете, които съберат най-много харесвания ще бъдат победители. Екипът на клиниката ще обяви кои са щастливците на 21 Януари, 2022г.

Имената на печелившите двойки ще бъдат обявени в сайта/ Фейсбук страницата на организатора на адрес:

https://www.facebook.com/Invitronewlife / http://newlifeclinic.bg

4.2. Наградата се предоставя на печелившата двойка единствено и само, ако към момента на обявяването й за печеливша, тя отговаря на всички изисквания за участие в кампанията и за извършване на процедурата и е приела настоящите правила и общи условия.

4.3. Ако печелившата двойка не потърси наградата си в 30-дневен срок от датата на обявяването й за такава в сайта/Фейсбук страницата на организатора, тя губи правото си да се ползва от наградата. След изтичане на посочения период от 30 дни ще последва ново теглене.

4.4. Спечелилите в кампанията дават съгласието си да бъдат снимани и интервюирани след приключване на играта за маркетингови цели на организатора.

5. Права на организатора:

5.1. организаторът определя едностранно правилата за участие в кампанията и има право да ги допълва и изменя по своя преценка по всяко време на провеждане на кампанията, без да носи каквато и да е отговорност към участниците.

5.2. организаторът има право по всяко време да преустанови провеждането на кампанията, без да носи каквато и да е отговорност към участниците, както и да прекрати участието на участник, който не отговаря на условията за участие в кампанията и/или не спазва правилата за провеждането й.

5.3. организаторът има право да използва личните данни на участниците единствено и само за целите на кампанията.

5.4. организаторът не носи отговорност, ако участник е предоставил неверни данни и това прави невъзможно получаването и/или използването на наградата.

5.5. организаторът не носи отговорност, ако оползотворяването на наградата стане невъзможно по независими от него причини.

5.6. организаторът има право да използва изложеното от участника в видео клипа за участие, за маркетингови цели на организацията при запазване пълна анонимност на участника.

6. Невъзможност за замяна:

Не се допуска замяна на наградата срещу пари.

7. Спорове:

Всеки евентуален спор между организатора и участниците в играта се решава по доброволен път. При невъзможност за постигане на договорка, компетентен да реши спора е Районен съд – гр. Пловдив.

BACK