• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Oligozoospermia – OligoASTHENOzoospermia и OligoTERATOzoospermia

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ОТ СПЕРМОГРАМА Oligozoospermia

КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ОТ СПЕРМОГРАМА „Oligozoospermia“  и НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ?

Скъпи приятели,

Ние сме сигурни, че повечето от вас знаят какво е спермограма, а мнозина вероятно дори са си правили такава. А когато взехте резултата от спермограмата, успяхте ли да разберете какво означава той? Ако отговорът е „НЕ“, значи тази статия е за Вас.

КАКВО ОЗНАЧАВА „Oligozoospermia“  ?

Терминът „Oligozoospermia“ е съставен от представката „Oligo-„ (от гр. малко, малък брой), свързващата дума „zoo“ (съществуващи) и „spermia“ (семе, семенна течност). „Oligo-„ се отнася до броя на сперматозоидите в отделения материал (еякулат).  Свързващата дума „zoo“ в случая означава, че става въпрос за самите сперматозоиди, а не за семенната течност, в която се намират. „Spermia“ е единствената част, която винаги присъства в заключението на една спермограма.

Тоест целият термин „Oligozoospermia“ означава, че отделеният материал е с намален брой сперматозоиди в целия еякулат или намалена концентрация (бр. сперматозоиди/мл семенна течност). Намаленият брой/концентрация на сперматозоидите се определя при сравнение с посочените в спермограмата референтни стойности. Спермограмите от клиника Ню Лайф посочват референтни стойности за концентрация, подвижност и морфология, които са в съответствие със стандарта на Световната Здравна Организация от 1999. Причината за това е, че обявените от Центъра за Асистирана Репродукция (държавната структура, която финансира ин витро процедурите в България) медицински индикации за финансиране по мъжки фактор също са в съответствие с този стандарт.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ  производните на  „Oligozoospermia“ – „OligoASTHENOzoospermia“ и „OligoTERATOzoospermia“?

Намаленият брой/концентрация на сперматозоидите е само едно от възможните отклонения. Освен това може да се наблюдават и отклонения в подвижността. Тези отклонения се отбелязват като се добави представката „astheno-“ (от лат. слабост, немощ ) към заключението на спермограмата.

По същия начин отклоненията от референтните граници за третия основен параметър – морфология се отбелязват чрез добавяне на представката „terato-“. На старогръцки  „terato-“ означава „чудовище“. Морфологията най-общо казано е формата на сперматозоида, поради което голям брой сперматозоиди с „ненормални/чудовищни“ се обозначават със заключение „Teratozoospermia“.

Много е важно да не приемате заключението от спермограмата си като диагноза. Спермалните показатели варират понякога значително между различни проби на един и същи пациент. Те се влияят от множество фактори, включително и броя на дните въздържание, и подлежат на подобряване чрез прием на хранителни добавки или друг вид лечение.

Вашият коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителни полета *

BACK