ПОВТАРЯЩА СЕ НЕУСПЕШНА ИМПЛАНТАЦИЯ И ИН ВИТРО: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

НЕУСПЕШНА ИМПЛАНТАЦИЯ – НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ? Успехът при ин витро фертилизацията зависи от определен брой фактори. Това означава, че често се налага да бъдат извършени няколко цикъла, докато се постигне желаната бременност. Не е тайна, че процесът често е дълъг и свързан с множество емоции. Въпреки че няма официална дефиниция за повтарящ се имплантационен … Продължете с четенето на ПОВТАРЯЩА СЕ НЕУСПЕШНА ИМПЛАНТАЦИЯ И ИН ВИТРО: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?