• Български
 • English
 • Deutsch
 • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В „ПОЖЕЛАЙ СИ 2024“

Форма за записване и участие в „Пожелай си“ 2024

Моля запознайте се с условията на кампанията:

 1. I. Организатор на кампанията: СМЦГ „Ню Лайф “
 2. II. Период на провеждане на кампанията: 01/12/2023 – 22/12/2023

III. Награди: Безплатна ин витро процедура/и с включена стимулация

 1. IV. Правила и ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в кампания „Пожелай си “2024
 2. Право на участие в кампанията:

За участие в кампанията за безплатна ин витро процедура с включена стимулация се извършва одобряване на:

Лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

 1. Тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

а) Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);

б) Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

в) Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);

г) Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д) Двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е) Състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж) Доказана тежка ендометриоза(III иIV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

з) АМХ – Яйчников резерв по-висок от 1.0

 1. Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):

а) Azoospermia, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б) Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

 • Обем на еякулата < 1,0 ml;
 • Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
 • Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);
 • Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
 • Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
 1. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
 2. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

Не се извършва одобрение при случаи:

За участие в кампанията за безплатна ин витро процедура с включена стимулация не се извършва одобряване независимо от наличие на индикациите по чл. 26 в следните случаи:

 1. Съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
 2. Ограничен яйчников резерв АМХ по-малко от 0,5
 3. При жени, навършили 42 години към датата на края на кампанията 22.12.2023 г.
 4. При тежък мъжки фактор: азооспермия /без наличие на сперматогенеза/, криптозооспермия, концентрация по-ниска от 5 милиона/мл, обща подвижност по-ниска от 15%
 5. Начин на участие:

„Пожелай си 2024“ е под наслов „Традицията, която искам да предам“.

Всички желаещи двойки ще трябва да изпратят снимка с изпълнението на любимата си коледна традиция, която искат да предадат на своето дете.

Към писмото, моля добавете: Три имена, възраст, град по местоживеене, телефон за контакт и актуален e-mail адрес.

 1. Декларации във връзка с участието: 

     С изпращане на  писмо за участие в кампанията или чрез изпращането му по електронен път на посочения адрес, подателят декларира:

     а/ че е запознат с правилата и общите условия за участие, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва;

     б/ че доброволно предоставя личните си данни за участие в кампанията и се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора за целите на кампанията;

     в/ че е наясно, че спецификата на наградата предполага провеждане на последващи медицински тестове и специфични медицински процедури и подписване на необходимите в тази връзка документи.

 1. Провеждане и обявяване на печелившите:

Кампанията ще се проведе в нашата фейсбук страница, като от 01.12 до 22.12.2023 ще очакваме писмата на участниците на wish@newlifeclinic.bg.

Всяко участие ще бъде индивидуално споделено и описано.

Двете снимки, които събудят най-голям интерес и харесвания ще спечелят съответно по една инвитро процедура с включена стимулация. Обявяването на победителите ще е на Бабинден – 21 януари 2024г.

Имената на печелившите двойки ще бъдат обявени в сайта/ Фейсбук страницата на организатора на адрес:

https://www.facebook.com/Invitronewlife  /  http://newlifeclinic.bg

     4.2. Наградата се предоставя на печелившата двойка единствено и само, ако към момента на обявяването й за печеливша, тя отговаря на всички изисквания за участие в кампанията и за извършване на процедурата и е приела настоящите правила и общи условия.

     4.3. Ако печелившата двойка не потърси наградата си в 30-дневен срок от датата на обявяването й за такава в сайта/Фейсбук страницата на организатора, тя губи правото си да се ползва от наградата. След изтичане на посочения период от 30 дни ще последва ново теглене.

     4.4. Спечелилите в кампанията дават съгласието си да бъдат снимани и интервюирани след приключване на играта за маркетингови цели на организатора.

 1. Права на организатора:

     5.1. организаторът определя едностранно правилата за участие в кампанията и има право да ги допълва и изменя по своя преценка по всяко време на провеждане на кампанията, без да носи каквато и да е отговорност към участниците.

     5.2. организаторът има право по всяко време да  преустанови провеждането на кампанията, без да носи каквато и да е отговорност към участниците, както и да прекрати участието на участник, който не отговаря на условията за участие в кампанията и/или не спазва правилата за провеждането й.

     5.3. организаторът има право да използва личните данни на участниците единствено и само за целите на кампанията.

     5.4. организаторът не носи отговорност, ако участник е предоставил неверни данни и това прави невъзможно получаването и/или използването на наградата.

     5.5. организаторът не носи отговорност, ако оползотворяването на наградата стане невъзможно по независими от него причини.

     5.6. организаторът има право да използва изложеното от участника в видео клипа  за участие, за маркетингови цели на организацията  при запазване пълна анонимност на участника.

 1. Невъзможност за замяна:

     Не се допуска замяна на наградата срещу пари.

 1. Спорове:

     Всеки евентуален спор между организатора и участниците в играта се решава по доброволен път. При невъзможност за постигане на договорка, компетентен да реши спора е Районен съд – гр. Пловдив.

 

Вашият коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителни полета *

BACK