• Български
 • English
 • Deutsch
 • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Акушер-гинеколог

Завърших средното си образование в МГ “ Гео Милев“ през 1991 година.

След това учих 6 години медицина в Тракийски университет Стара Загора и специализирах Акушерство и гинекология още 5 години,  до 2004г.

Междувременно работих в малки общински болници и се занимавах с профилактични прегледи по предприятия към служби по трудова медицина. Работих известно време като санитар в САЩ. Работил съм в частна практика по АГ, като същевременно съм се занимавал с клинични проучвания на лекарства в София. Бил съм управител и част от екипа в една от частните болници в гр. Сливен. Участвах в стартирането и бях управител на МБАЛ Ниамед. Също така съм практикувал около 1 година в Бургас.

От 2010 г. открих частната си практика и  работя в болница МБАЛ „Св. Иван Рилски“, понастоящем МБАЛ „Тракия“-Център гр. Стара Загора.

Професионалните ми интереси са:

 • ендоскопска хирургия-лапароскопия и хистероскопия
 • майчино-фетална медицина

Специализирал съм в големи европейски центрове по ендоскопска хирургия и майчино-фетална медицина  IRCAD, Strasbourg-France, London, Vienna, FMF.

Стремя се това, което предлагам в моята практика да е по вид и качество аналогично на това, което се предлага на всяко друго място по света. Наясно съм с факта, че постоянно трябва да работя и да се развивам за да го постигна. Инвестирам постоянно усилия и средства във внедряването на нови методи и технологии. Щастлив съм, че на този етап успехите ни заедно с Вас са много повече от провалите и това ми дава сили да продължа.

„Единственият начин да вършите работата си на световно ниво е да обичате това, което правите.“ Стив Джобс

”Научих се да слушам моите пациенти, да слушам моите колеги, да следвам инстинктите си, ….. и да живея с грешките си.” Dennis Willkins,MD,Prof.Of Surgery

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Образователна и научна степен Доктор по медицина, научна специалност Акушерство и гинекология, за защитен дисертационен труд „Скрининг на предтерминно раждане“ – Медицински Университет – Плевен, 2019 г.
 • Advances in Fetal Medicine – FMF 2017, Londоn;
 • Vaccuum delivery, 2015, London;
 • Съвременни лапароскопски техники при лечението на тежка ендометриоза – IRCAD – University of Strasbourg, France 2014;
 • FMF World Congres, Kos, Greece;
 • Internship at the Department of Obstetrics and Gynecology, Hietzing Hospital, Vienna. Mentor: Prof. Paul Sevelda – July 2011;
 • Генекологична ендоскопия.Курс по гинекологична лапароскопия – Телекомуникационен Университетски Ендоскопски Център Плевен, 2010 г. Ниво 1 и 2011г. Ниво2;
 • Фондация по фетална медицина, Лондон – сертификати и одит за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография;
 • Internship at the Department of Obstetrics and Gynecology, Krankenanhalt Rudolfstiftung, Vienna. Mentor: Prof. Gerhard Sliutz. – October 2008. Оперативна гинекология, Гинекологична ендоскопия, Перинатология;
 • Фетална морфология, 3D/4D приложения; МБАЛ СВ.СОФИЯ, СОФИЯ;
 • Weil-Cornell Medical Obstetrics & Gynecology Seminar in Salzburg –2005;
 • Колпоскопия – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора – 21 Март 2005;
 • Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора – 26 Февруари 2001.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ

 • Посещавани курсове за продължително обучение, конференции, конгреси и семинари;
 • Обучение по клинични проучвания в PSI Pharma Support –GCP, стандартни оперативни процедури, етика, биостатистика и безопастност при иницииране, провеждане и приключване на клинични проучвания. Работа върху рандомизирано клинично проучване във фаза III, сравняващо два режима на лечение с Таксани на 4ти стадий на метастазирал карцином на млечната жлеза;
 • Vienna School of Clinical Research – Clinical research basics / October 2008/;
 • Здравен мениджмънт – МУ гр. София 2004.

BACK