• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Медикаменти

Медикаментите, стимулиращи фертилността, се използват за индуциране на узряването и овулацията (отделянето) на

множество ооцити при жени, които или имат проблем с овулацията, или им предстои някаква форма на асистирана репродукция.Въпреки че медикаментите, стимулиращи фертилността, се продават под различни търговски имена, всички съдържат едно или повече от активните вещества, изброени по-долу, или техни синтетични аналози:

BACK