• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006

Ц. Иванов

Ембриолог

Ембриолог в Ню Лайф Специализиран Медицински Център по Гинекология, Пловдив.

През 2008 г. завършва Молекулярна биология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, където придобива и магистърска степен по биология в направление „ Биология на развитието“.

Цветомир Иванов и до днес активно участва във внедряването на нови методи и техники в ембриологичните науки.

От 2011 г. работи като изследовател в Институт по Биология и Имунология на Репродукцията – Българска Академия на Науките, към секция „Имунобиология на размножаването“.

Работи като биолог-ембриолог в сферата на репродуктивната медицина към КИРМ „Св Елисавета“ гр. Плевен.

Успешно е завършил серия от лекции по проект BG051PO001-3.3.06-0059 “ Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии“. Лекциите са проведени в периода Ноември 2013 – Октомври 2015 г. под ръководство на ЦО – БАН.

Придобива сертификат от международно признатата федерация „European Federation of Immunological Societies” за обучение „ South Eastern European Immunology School” от 2013г.

 

От 2016 е част семейството на клиника – New Life и усвоява израелския опит и ноу-хау от главният ембриолог на клиниката доц. Д-р Румен Димитров.

 

BACK