• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Въпроси и отговори

Какъв процент от двойките в България страдат от безплодие и каква е причината за увеличаването на техния брой през последните десетилетия?

Безплодието, дефинирано като неспособността за зачеване, износване и раждане на жизнеспособен плод, е често срещан проблем. В България около 1 на всеки 7 двойки има репродуктивни проблеми.Една от най-важните причини за увеличаването на броя на двойките с репродуктивни проблеми е увеличаването на средната възраст на раждаемостта, както при жени, които раждат за първи път, така и при тези, раждащи за втори или пореден път. Въпреки че е добре известно, че женската фертилност претърпява рязък спад след 35 годишна възраст, все повече жени отлагат създаването на семейство за след тази възраст. Фертилността при мъжете също намалява с възрастта, макар и тази тенденция да е по-слабо изразена отколкото при жените. Друга важна причина е по-високата честота на сексуално трансмисивни инфекции, които могат да доведат до безплодие както при мъжа, така и при жената. Третата основна причина е, че все повече мъже и жени в репродуктивна възраст водят нездравословен начин на живот, което рефлектира върху техните репродуктивни способности.

Какви диагностични изследвания трябва да си направи една жена преди да пристъпи към ин витро оплождане?

Преди да се премине към какъвто и да е вид асистирана репродукция е важно да се изясни причината за безплодието при Вас и/или вашия партньор. В зависимост от причината, Вашият акушер-гинеколог, специалист по лечение на безплодие, ще Ви препоръча видът асистирана репродуктивна процедура, който Ви дава най-голям шанс за успешна бременност и раждане.Стандартният диагностичен процес при жената включва:
– снемане на анамнеза
– ехография на матката и яйчниците
– преглед
– кръвни тестове за определяне на хормоналния профил
– кръвни тестове за оценка на общото здравословно състояниеПри нужда може също да се направят цветна снимка на тръби (хистеросалпингограма), диагностична хистероскопия, както и други изследвания по преценка на вашия акушер-гинеколог.

Какви диагностични изследвания трябва да си направи един мъж преди да пристъпи към ин витро оплождане?

Преди да се премине към какъвто и да е вид асистирана репродукция е важно да се изясни причината за безплодието при Вас и/или вашата партньорка. В зависимост от причината ще бъдете насочени към най-подходящото за Вас лечение.Стандартния диагностичен процес при мъжа включва:
– снемане на анамнеза
– спермограма
– преглед
– кръвни тестове за определяне на общо здравословно състояниеПри отклонения в изследваните при спермалния анализ параметри (концентрация, подвижност и морфология на сперматозоидите в семенната течност) и по преценка на лекуващия уролог, могат да се извърши и образна диагностика на тестиси (ехография или картографиране).

Има ли специални инструкции, които трябва да следвам преди да дойда за семенен анализ (спермограма)?

Да, има някои инструкции, които е препоръчително да спазвате преди да дойдете за спермограма, за да бъдат получените резултати максимално репрезантативни.На първо място трябва да имате между 2 и 5 дни полово въздържание (без сексуални контакти и мастурбация) в деня на изследването. Също така е важно да не сте боледували поне една седмица преди семенния анализ. В случай, че се разболеете и особено, ако Ви се наложи да приемате антибиотици, моля консултирайте се с лекаря, който е назначил семенния анализ. Добре известно е, че антибиотиците имат негативно влияние върху процеса на сперматогенеза, поради което в зависимост от вида на приетия антибиотик може да се наложи изследването да се отложи с повече от 2 седмици. Също така е препоръчително външните гениталии да се измият преди отдаване на семенната проба.

Позволено ли е да донеса семенната проба от вкъщи?

Въпреки, че не е препоръчително поради липсата на контролирани условия извън клиниката, е допустимо да се донесе семенна проба от вкъщи ако това стане до 20 минути от отделянето и. Пробата трябва да се държи близо до тялото по време на транспортирането и до клиниката с цел избягване на промени в температурата.Ако бихте предпочели да донесете своята семенна проба от вкъщи, моля заповядайте в Ню Лайф, за да вземете своята стерилна чашка!

Възможно ли е една жена да се опита да забременее чрез ин витро оплождане, ако партньорът и е диагностициран с азооспермия?

При пациентите с азооспермия (пълна липса на сперматозоиди в еякулата след центрофугиране) има две възможности. Първата е пациентът да се подложи на тестикуларна биопсия (напр. TEFNA), целта на която е да бъдат намерени сперматозоиди в биосираната тъкан. Шансовете за намиране на сперматозоиди при такава процедура са силно зависими от фактори като причината и видът на азооспермията (обструктивна или необструктивна). Ако бъдат намерени сперматозоиди, те се използват за ICSI оплождане (техника на ин витро оплождане, при която един сперматозоид се инжектира в една яйцеклетка, посредством фина игла и уред, наречен микроманипулатор). Втората възможност е използването на сперматозоиди от донор, чийто физически белези и образование могат да бъдат избрани така, че да са максимално близки до тези на партньора.

Предлагате ли асистирани репродуктивни процедури с донорски гамети?

Да, Ню Лайф специализиран медицински център по гинекология разполага със собствена донорска банка от тестирани донори, преминали 6 месечна карантина. Центърът също така има договор с Нордик Криобанк, Дания, банка за донорски сперматозоиди, която предлага селекция от тестирани донори с разнообразен етнически и национален произход, преминали карантина.Ако обмисляте използването на донорски яйцеклетки, моля обърнете се към административния персонал на Ню Лайф!

Кой има право на финансиране от Център за Асистирана Репродукция (ЦАР)?

Всяка жена, която:
– не е навършила 43 годишна възраст
– е български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в България
– отговаря на медицинските индикации за получаване на финансова помощЦАР финансира само пациенти, страдащи от безплодие, лечимо с методите на асистираната репродукция – конвенционал ин витро оплождане (IVF)и интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид (ICSI).

Как мога да кандидатсствам за финансиране от Център за Асистирана Репродукция (ЦАР)?

Ако желаете да кандидатствате за финансиране от ЦАР, моля уведомете нашия мениджър работа с клиенти, която ще подготви вашите документи. Също така тя ще ви даде подробна информация относно изследванията, които трябва да си направите и документите, които трябва да бъдат приложени към вашето заявление за финансово и организационно подпомагане. След приготвяне на пълния пакет документи, те се изпращат за разглеждане в ЦАР от служител на клиниката.

Колко време отнема разглеждането на документи от Центъра за Асистирана Репродукция (ЦАР)?

Вашата молба за финансиране се разглежда от компетентна комисия, сформирана от ЦАР, което обикновено отнема няколко месеца. Официалната заповед за финансиране се връчва на пациентката/двойката лично от директора на ЦАР по предварително изготвен график. Тази процедура също може да отнеме няколко месеца. Дължината на цялостната процедура варира в зависимост от броя на кандидатствалите двойки през съответната година, но обикновено е в границите на 8 месеца до 1 година.

Ако вече имам издадена заповед за финансиране, мога ли да променя ин витро центъра, в който ще се извърши процедурата?

Ако вече сте одобрени за финансиране и имате издадена заповед, името на ин витро центъра, от който са били подадени вашите документи, е изписано на заповедта. За да промените центъра, в който ще се извърши вашата процедура, трябва да предприемете следните стъпки:
– Да донесете вашата заповед в новия ин витро център, който сте избрали.
– Административният персонал на новия център, който сте избрали, ще Ви издаде официална молба за смяна на името на ин витро центъра на Вашата заповед.
– Вие трябва да занесете получената молба, подписана и подпечатана от медицинския управител на новия център, в Центъра за Асистирана Репродукция, където ще преиздадат вашата официална заповед с името на новия ин витро център, който сте избрали.

Деца, заченати чрез ин витро или ICSI оплождане, изложени ли са на по-голям риск от вродени аномалии и генетични заболявания в сравнение с децата, заченати по естествен начин?

Официалното становище на Европейската Общество по Човешка Репродукция и Ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)) е, че децата, родени чрез ин витро или ICSI оплождане, са изложени на повишен риск от вродени аномалии, но това се дължи на субфертилитета на родителите им, а не на самите асистирани репродуктивни процедури. Това становище е базирано на анализ на множество проучвания (мета анализ), при който е установено, че няма статистически значима разлика в процента на децата с вродени аномалии между тези, заченати чрез ин витро/ ICSI оплождане, и тези заченати по естествен начин от субфертилни родители.

Колко време след предходен неуспешен ин витро цикъл мога да започна нов?

Отговорът на този въпрос много зависи от вашия конкретен случай, поради което най-доброто, което можете да направите е да се консултирате с акушер-гинеколога, който ви е лекувал по време на предходния ви ин витро цикъл. По принцип е препоръчително да са изминали поне 3 месеца от предходната стимулация преди започването на нова. Периода на изчакване във вашия конкретен случай ще бъде определен от лекуващия акушер-гинеколог в зависимост от фактори като вашия хормонален профил, медицинска история и др.В случай, че имате замразени ембриони от предходен ин витро цикъл, замръзен ембриотрансфер (т. нар. FET) може да бъде извършен по-рано от 3 месеца след хормоналната стимулация. В някои случаи FET може да бъде извършен дори по време на следващия менструален цикъл. Точният момент на замразения ембрио трансфер отново трябва да бъде определен от лекуващия акушер-гинеколог.
BACK