• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
NEW LIFE Бургас

New Life гр.Бургас

New Life Clinic Бургас функционира като единствения по рода си репродуктивен сателитен център на New Life Clinic Пловдив. Ние предоставяме пълен кръг от услуги и индивидуална репродуктивна помощ на пациентите от Бургас и региона.

Процедури в New Life Clinic Бургас

  • Диагностика и лечение на двойки с мъжки или женски фактор на стерилитет и репродуктивни проблеми.
  • Консултации и Прегледи с гинеколог – първични и последващи гинекологични прегледи, консултации и диагностика на репродуктивни проблеми, лечение на инфертилитет, подготовка за ИВФ и ИУИ, проследяване стимулационен протокол, фоликулометрия, установяване и проследяване на бременност, проследяване на рискова бременност, ехографска диагностика
  • Консултации и Прегледи с уролог – първични и последващи прегледи, консултации след спермален анализ, ехографски прегледи,  лечение на мъжки инфертилитет
  • Консултации Донорски програми
  • Програма Донорски яйцеклетки

Използването на донорски яйцеклетките се предлага на пациентки, които не могат да отделят свои собствени или когато техните яйцеклетки са абнормални, което не ползволява да бъдат оплодени ин витро.

  • Програма Донорски сперматозоиди

Донорската програма за сперматозоиди на клиника New Life дава възможност на двойки с мъжки фактор на стерилитет или жени без партньор да осъществят мечтата си за бебе.

Компютърно Асистираният Спермален Анализ(CASA) е автоматизирана система за спермален анализ, при която концентрацията, подвижността и морфологията на сперматозоидите се оценя от специализиран софтуер за разлика от обикновенната спермограма, при която тези параметри се оценяват от биолог. Основно предимство на CASA е, че се елиминира субективността, асоциирана с човешкия фактор, което позволява по-добра стандартизация на изследването. Така направеният анализ дава много по-детайлна информация за концентрацията на сперматозоидите в семенната течност, тяхната подвижност, морфология, жизненост и наличието на ДНК фрагментация.

В опеделени случаи когато е препоръчителен ръчен анализ на семенната течност бихте могли да проведете съответното изследване в клиниката ни в гр.Пловдив.

IVF консултации

Всяка ин витро процедура започва с предварителна подготовка и прегледи поне месец преди това.
Посредством прегледи и назначени изследвания се проследява един пълен цикъл, в който се следи овулацията и се наблюдават промените, които настъпват във Вашия организъм.

В случай, че решите вашата ин-витро процедура да се финансира от Центъра за Асистирана Репродукция (ЦАР), консултантът ни в New Life Бургас ще попълни и придвижи документите от ваше име към Център за Асистирана Репродукция (ЦАР) и впоследствие ще проследи статуса им.

В New Life Бургас провеждаме всички необходимите изследвания, прегледи и проследяване по време на стимулационен протокол, необходими за всяка една ин-витро процедура.

Процедурите по извличане на яйцеклетки и трансфера на ембриони се осъществява в Пловдив, като всички последващи прегледи и консултации се извършват в нашата клиника в Бургас.

Адрес:
Република България
гр. Бургас, ул.“Транспортна“ /зад Мол Плаза /Телефон:
+35956555599

 

Координатор Бургас: Валентина Нотева
тел: +359 879 084 777
BACK