• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006

CASA) на цената – 80 лв, до края на 2017г.

Компютърно Асистирана Спермограма (CASA) на цената – 80 лв, до края на 2017 г. в клиника Ню Лайф.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Компютърно Асистираният Спермален Анализ (CASA) е автоматизирана система за спермален анализ, при която концентрацията, подвижността и морфологията на сперматозоидите се оценява от специализиран софтуер за разлика от ръчната спермограма, при която тези параметри се оценяват от квалифициран биолог. Основно предимство на спермалният анализ CASA е, че се елиминира субективността, асоциирана с човешкия фактор, което позволява по-добра стандартизация на изследването.
Също така софтуерът брои сперматозоидите по-точно, може да изчисли тяхната скорост на движение и да запамети тяхната траектория, както и да изчисли и запамети размерите на трите им основни съставни части – главичка, шийка и опашка. Освен че изчислява много повече параметри наведнъж, CASA системата, с която разполага клиника New Life дава по-добри възможности за визуализирането на тези параметри, посредством цветни графики и снимки, включени в резултатите от спермалния анализ.

ПО-ПОДХОДЯЩА ЛИ Е ЗА МЕН ОТ РЪЧНАТА СПЕРМОГРАМА?
Ръчната спермограма е по-подходяща в два случая.
Първият случаи се отнася за пациенти, при които са били отчетени много ниска концентрация или подвижност на предна спермограма. В тези случаи, ръчната спермограма е по-точна.
Другият случаи се отнася за пациенти, при които това е първа спермограма. В такива сучаи ръчната спермограма е напълно достатъчна като информация и е добре да се започне с такава.
В останалите случаи пациентите получават по-пълна, точна и визуална информация от компютърната спермограма CASA.

 

Вашият коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителни полета *

BACK