• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Изследвания преди ин витро

ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПРЕДИ ИН ВИТРО

КАКВО ВКЛЮЧВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПРЕДИ ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА и ЗАЩО?

Преди всяка ин витро процедура със собствени (недонорски) яйцеклетки и сперматозоиди има задължителни изследвания, които трябва да се направят и на двамата партньори. Ако искате да разберете за какво ви тестираме преди ин витро и какво се случва ако сте положителен/а, тази статия е за вас.

Първият вид изследвания, които се правят, са кръвните изследвани за HIV, хепатит В, хепатит С и сифилис. Това са най- често срещаните сериозни трансмисивни заболявания (предаващи се от човек на човек), поради което директивите за клетки и тъкани на Европейския Съюз, както и Българското законодателство изискват всички ин витро пациенти да се тестират именно за тях. Когато резултата на някое от горепосочените изследвания е положителен, това не винаги налага прекратяване на процедурата. Според Българския закон процедурата може да продължи, ако „лечебното заведение разполага с оборудване и валидирана процедура за обработка и отделно съхранение“ на заразения биологичен материал.

При жена, отрицателна за хепатит В, с положителен партньор, неговите сперматозоиди могат да бъдат използвани за оплождане само „когато жената реципиент е ваксинирана“.  При жена, отрицателна за хепатит С, с положителен партньор, неговите сперматозоиди могат да бъдат използвани за оплождане само „когато жената реципиент е дала писмено информирано съгласие за това“. При партньор положителен за сифилис, негови сперматозоиди могат да бъдат използвани „само след  излекуването“ му.

При жена, положителна за хепатит В или хепатит С, не се налага спиране на ин витро процедурата, отново при условие, че „лечебното заведение разполага с оборудване и валидирана процедура за обработка и отделно съхранение“. Ако обаче жената е положителна за HIV или сифилис, българското законодателство налага да се спре процедурата и да се унищожат взетите яйцеклетки или оплодени яйцеклетки (зиготи), ако има такива.

Кръвните изследвания за HIV, хепатит В, хепатит С и сифилис трябва да се направят НЕ по-рано от 3 месеца преди деня на процедурата (яйчниковата фоликулна пункция). Ако са по-стари от три месеца, те вече не важат.

Освен кръвните изследвания и на жената и на мъжът се прави микробиологично изследване – на вагинален секрет и еякулат (семенна течност съответно). Изследването показва дали тези секрети съдържат микроорганизми (напр. бактерии, гъбички) и какви видове. Наличието на определени видове налага преминаването на антибиотично/антимикотично лечение преди процедурата. Микробиологичните изследвания и на двамата партньори трябва да се направят НЕ ПО-РАНО от 30 дни преди пункцията.

При наличие на рискови фактори (напр. пътуване в държави с повишена заболеваемост от малария, цитомегаловирус и др.) се назначават допълнителни кръвни изследвания. При мъжете е задължително да се направи и изследване за хламидия от първа сутрешна урина.

Важно е да знаете, че тези изследвания не се правят с цел да се открие причината за инфертилитета. Те се изискват от закона за да се намали до абсолютен минимум риска за здравето и живота както на вас, пациентите, така и на персонала на клиниката по време на самата ин витро процедура.

таласамип

КАКВО Е ТАЛАСЕМИЯ?

Таласемиите са група наследствени болести на кръвта, характеризиращи се наличие на абнормални форми на хемоглобин и намален живот на червените кръвни клетки (еритроцити). Различните форми на таласемия варират по тежест, а с това и характерните за тях симптоми. Името на тези болести идва от гръцката дума за море „thalassa“, защото са най-разпространени по Средиземноморието.

Хемоглобинът е веществото, отговорно за транспорта на кислород и въглероден диоксид от еритроцитите. Той представлява белтък, изграден от 4 вериги – 2 алфа и 2 бета. При таласемиите образуването на тези вериги е засегнато в различна степен.

КАКВИ ФОРМИ НА ТАЛАСЕМИЯ СЪЩЕСТВУВАТ?

При таласемиите е налице мутация в гените, отговорни за производството на веригите на хемоглобина. Може да има както само една мутация, така и едновременно няколко и те се предават от родителите на децата. В зависимост от това гените за кои вериги на хемоглобина са мутирали, таласемиите биват алфа и бета. Всяка от тях има няколко варианта, които са с различни по тежест симптоми.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ?

Обикновено те включват лесна уморяемост, слабост, тъмно оцветена урина. Лицата на болните често са бледи или жълтеникави заради засиленото разрушаване на еритроцитите, а коремът им може да е подут. Някои форми на таласемия се проявяват веднага след раждането, други – около 2рата година или по-късно. При някои хора симптомите отсъстват и те са само носители на мутацията.

ИМА ЛИ ЛЕЧЕНИЕ?

Таласемиите са наследствени болести и при тях няма как да се постигне пълно излекуване. Вашето състояние или това на детето Ви може да се поддържа чрез хранителни добавки богати на желязо или кръвопреливане в по-тежките случаи. Изключително важно е да следите нивото на желязото в кръвта, защото неговото предозиране може да навреди.

ТАЛАСЕМИЯ И БРЕМЕННОСТ

Когато една жена с таласемия забременее, симптомите на заболяването може да се влошат. Затова е необходимо задължително да информирате вашия акушер-гинеколог за състоянието си. Също така е препоръчително да се консултирате с хематолог, който да следи кръвните Ви показатели.

Една от най-големите тревоги на бъдещите родители е дали детето им има наследствено заболяване. Най-тежката форма на таласемия (Таласемия Майор, Болест на Кулей) може да се диагностицира чрез пренатална генетична диагностика и амниоцентеза.ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВЕ – ВИДОВЕ И НУЖДАТА ОТ ТЯХ

тест за виталност

ТЕСТ ЗА ВИТАЛНОСТ

ТЕСТ за ВИТАЛНОСТ – ВИДОВЕ и ЗА КОИ ПАЦИЕНТИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тестът за виталност е спермално изследване, което показва какъв процент от сперматозоидите са витални (живи). Това изследване обикновено се препоръчва когато процентът на подвижните сперматозоиди е понижен. Резултатите от теста за виталност дават важна информация на лекуващия уролог при диагностиката и лечението на причината за безплодие.

При двойки с мъжки фактор, на които предстои ин витро оплождане, тестът за виталност също дава много важна информация. При тези двойки обикновено се прави т.нар. интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид (ICSI оплождане). При този вид оплождане ембриологът селектира един сперматозоид, който инжектира в една яйцеклетка. Винаги се избират сперматозоиди с оптимална подвижност и морфология (форма). Когато обаче подвижността на сперматозоидите е много ниска и особено когато няма подвижни сперматозоиди, се използва тест за виталност, за да се селектират сперматозоидите. Яйцеклетката може да бъде оплодена само от витален (жив) сперматозоид, поради което тестът за виталност е изключително важен инструмент при липсата на подвижни сперматозоиди.

Има различни видове тестове за виталност като най-често използваните са два – Хипоосмотичен тест (HOS) и тест с Еозин Нигрозин.

Предимството на HOS теста е, че сперматозоидите остават живи и могат да бъдат използвани за последващо ICSI оплождане. При този тест сперматозоидите се поставят в хипоосмотичен разтвор (т.е. разтвор с по-ниска концентрация на захари, соли и др. в сравнение с концентрацията в самия сперматозоид). При това на принципа на осмозата, водата започва да навлиза в сперматозоидите и ако тяхната мембрана функционира (т.е. ако те са живи), опашките им започват да се подуват и завиват. Този процес е напълно обратим и след селектиране на витални сперматозоиди, те се промиват и могат да бъдат използвани за интацитоплазмено инжектиране.

Тестът с Еозин Негрозин също различава живите сперматозоиди на базата на цялостта и функцията на тяхната мембрана. Сперматозоидите с интактна мембрана не пропускат червената боя еозин и остават бели, а невиталните (мъртви) сперматозоиди стават червени. Нигрозинът е черна боя, която не навлиза в сперматозоидите и се използва за подобряване на контраста. Тестът с Еозин Нигрозин е по-бърз от хипоосмотичния тест, поради което често е предпочитан за диагностика. След него обаче сперматозоидите не могат да се използват за ICSI оплождане.

Според Световната Здравна Организация референтната стойност за виталност на сперматозоидите е 58%. Ако по-малко от 58% от вашите сперматозоиди/тези на партньора ви са живи, е силно препоръчително да се консултирате с уролог.

Oligozoospermia – OligoASTHENOzoospermia и OligoTERATOzoospermia

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ОТ СПЕРМОГРАМА Oligozoospermia

КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ОТ СПЕРМОГРАМА „Oligozoospermia“  и НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ?

Скъпи приятели,

Ние сме сигурни, че повечето от вас знаят какво е спермограма, а мнозина вероятно дори са си правили такава. А когато взехте резултата от спермограмата, успяхте ли да разберете какво означава той? Ако отговорът е „НЕ“, значи тази статия е за Вас.

КАКВО ОЗНАЧАВА „Oligozoospermia“  ?

Терминът „Oligozoospermia“ е съставен от представката „Oligo-„ (от гр. малко, малък брой), свързващата дума „zoo“ (съществуващи) и „spermia“ (семе, семенна течност). „Oligo-„ се отнася до броя на сперматозоидите в отделения материал (еякулат).  Свързващата дума „zoo“ в случая означава, че става въпрос за самите сперматозоиди, а не за семенната течност, в която се намират. „Spermia“ е единствената част, която винаги присъства в заключението на една спермограма.

Тоест целият термин „Oligozoospermia“ означава, че отделеният материал е с намален брой сперматозоиди в целия еякулат или намалена концентрация (бр. сперматозоиди/мл семенна течност). Намаленият брой/концентрация на сперматозоидите се определя при сравнение с посочените в спермограмата референтни стойности. Спермограмите от клиника Ню Лайф посочват референтни стойности за концентрация, подвижност и морфология, които са в съответствие със стандарта на Световната Здравна Организация от 1999. Причината за това е, че обявените от Центъра за Асистирана Репродукция (държавната структура, която финансира ин витро процедурите в България) медицински индикации за финансиране по мъжки фактор също са в съответствие с този стандарт.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ  производните на  „Oligozoospermia“ – „OligoASTHENOzoospermia“ и „OligoTERATOzoospermia“?

Намаленият брой/концентрация на сперматозоидите е само едно от възможните отклонения. Освен това може да се наблюдават и отклонения в подвижността. Тези отклонения се отбелязват като се добави представката „astheno-“ (от лат. слабост, немощ ) към заключението на спермограмата.

По същия начин отклоненията от референтните граници за третия основен параметър – морфология се отбелязват чрез добавяне на представката „terato-“. На старогръцки  „terato-“ означава „чудовище“. Морфологията най-общо казано е формата на сперматозоида, поради което голям брой сперматозоиди с „ненормални/чудовищни“ се обозначават със заключение „Teratozoospermia“.

Много е важно да не приемате заключението от спермограмата си като диагноза. Спермалните показатели варират понякога значително между различни проби на един и същи пациент. Те се влияят от множество фактори, включително и броя на дните въздържание, и подлежат на подобряване чрез прием на хранителни добавки или друг вид лечение.

ESHRE

ESHRE

От 1ви до 4ти Юли 2018 в Барселона се проведе 33тата ежегодна конференция на Европейското Общество по Човешка Репродукция и Ембриология (ESHRE). С гордост искаме да ви съобщим, че ин витро център Ню Лайф имаше представител на най-елитния Европейски форум в областта на Асистираната Репродукция. На конференцията се обсъждаха най-актуалните теми в областта като нови методи за подобряване на имплантацията, иновации при подбора на ембриони за ембриотрансфер и др.

ESHRE е основано по инициатива на пионера на ин витро оплождането – Английският биолог Професор Сър Робърт Едуардс. Основната цел на Европейското Общество по Човешка Репродукция и Ембриология е да насърчава научните изследвания в областта на Асистираната Репродукция, както и разпространението на резултатите от тях пред учени, клиницисти и пациентски организации. ESHRE също така работи за подобряване на клиничната практика чрез организиране на обучения, разработване и поддържане на регистри от данни, и съставяне на насоки за подобряването на безопасността и контрола на качеството при клинични и лабораторни процедури.

 

BACK