• Български
 • English
 • Deutsch
 • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
СУРОГАТНО МАЙЧИНСТВО

СУРОГАТСТВОТО – ВЪЗМОЖНАТА АЛТЕРНАТИВА

Сурогатството или заместващо майчинство е метод, при който една жена износва бременност вместо друга и след раждането на детето го преотстъпва на биологичните му родители.

То представлява подходяща алтернатива за двойки, при които асистираните репродуктивни техники не са довели до желаната бременност, износването на дете би било твърде рисково или се касае за хомосексуална двойка.

ПОКАЗАНИЯ ЗА СУРОГАТСТВО

От медицинска гледна точка, състоянията, при които сурогатното майчинство би било уместно включват:

 1. Липса на матка или тежки аномалии на репродуктивната система
 2. Многократни неуспешни ин витро фертилизации
 3. Тежка форма на антифосфолипиден синдром, лупус или тромбофилия
 4. Напреднал стадий на хронично бъбречно заболяване
 5. Необходимост от животоспасяващо лечение, което е контраиндицирано по време на бременност – например при онкологични заболявания

ВИДОВЕ СУРОГАТНО МАЙЧИНСТВО

В зависимост от генетичната връзка между сурогатната майка и детето, съществуват 2 вида заместващо майчинство:

 1. Традиционно – в този случай яйцеклетката, която ще бъде оплодена принадлежи на сурогатната майка и съответно детето ще носи нейните гени
 2. Гестационно – използват се гамети от бъдещите родители или донорски яйцеклетки/сперматозоиди. Във втория вариант детето ще бъде генетично свързано само с единия от бъдещите родители.

Освен това сурогатното майчинство може да бъде:

 1. Алтруистично – сурогатната майка не получава заплащане за услугата. Покриват се единствено разходи, свързани с медицински прегледи.
 2. Комерсиално – сурогатната майка получава заплащане извън медицинските разходи.

СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО ПО СВЕТА

Законите относно сурогатното майчинство значително се различават в отделните държави. Отделно, условията за ползването на такова също не са еднакви по света.

В повечето европейски държави като Франция, Австрия, Германия, Италия и др. сурогатството е забранено със закон. В някои страни като Белгия, Великобритания и Нидерландия то е разрешено, но само когато се извършва алтруистично, тоест без допълнително заплащане.

Украйна, Русия и Грузия са сред страните с най-либерални закони относно сурогатството. Там е разрешено дори комерсиалното сурогатство и съществтуват многобройни агенции, които го предлагат. Това е и причината за т.нар. „репродуктивен туризъм“ към тези държави.

СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

Към момента сурогатството в България не е позволено и не се прилага като възможна алтернатива при двойки с репродуктивни проблеми. Жената, родила детето, се счита за негова майка. През 2010г е направен опит за  проектозакон, целящ да узакони сурогатството у нас. Според него единствено алтруистичното сурогатство би било разрешено и то само за двойки със сключен граждански брак. Засега обаче тази опция остава невъзможна в нашата страна и на двойките, желаещи да станат родители по този начин, се налага да пътуват в чужбина.

КАКВО ПРИЧИНЯВА ИНФЕРТИЛИТЕТ ПРИ ЖЕНИТЕ?

ПОВТАРЯЩА СЕ НЕУСПЕШНА ИМПЛАНТАЦИЯ И ИН ВИТРО: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

Вашият коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителни полета *

BACK