• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Изследвания преди ин витро

ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПРЕДИ ИН ВИТРО

КАКВО ВКЛЮЧВАТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПРЕДИ ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА и ЗАЩО?

Преди всяка ин витро процедура със собствени (недонорски) яйцеклетки и сперматозоиди има задължителни изследвания, които трябва да се направят и на двамата партньори. Ако искате да разберете за какво ви тестираме преди ин витро и какво се случва ако сте положителен/а, тази статия е за вас.

Първият вид изследвания, които се правят, са кръвните изследвани за HIV, хепатит В, хепатит С и сифилис. Това са най- често срещаните сериозни трансмисивни заболявания (предаващи се от човек на човек), поради което директивите за клетки и тъкани на Европейския Съюз, както и Българското законодателство изискват всички ин витро пациенти да се тестират именно за тях. Когато резултата на някое от горепосочените изследвания е положителен, това не винаги налага прекратяване на процедурата. Според Българския закон процедурата може да продължи, ако „лечебното заведение разполага с оборудване и валидирана процедура за обработка и отделно съхранение“ на заразения биологичен материал.

При жена, отрицателна за хепатит В, с положителен партньор, неговите сперматозоиди могат да бъдат използвани за оплождане само „когато жената реципиент е ваксинирана“.  При жена, отрицателна за хепатит С, с положителен партньор, неговите сперматозоиди могат да бъдат използвани за оплождане само „когато жената реципиент е дала писмено информирано съгласие за това“. При партньор положителен за сифилис, негови сперматозоиди могат да бъдат използвани „само след  излекуването“ му.

При жена, положителна за хепатит В или хепатит С, не се налага спиране на ин витро процедурата, отново при условие, че „лечебното заведение разполага с оборудване и валидирана процедура за обработка и отделно съхранение“. Ако обаче жената е положителна за HIV или сифилис, българското законодателство налага да се спре процедурата и да се унищожат взетите яйцеклетки или оплодени яйцеклетки (зиготи), ако има такива.

Кръвните изследвания за HIV, хепатит В, хепатит С и сифилис трябва да се направят НЕ по-рано от 3 месеца преди деня на процедурата (яйчниковата фоликулна пункция). Ако са по-стари от три месеца, те вече не важат.

Освен кръвните изследвания и на жената и на мъжът се прави микробиологично изследване – на вагинален секрет и еякулат (семенна течност съответно). Изследването показва дали тези секрети съдържат микроорганизми (напр. бактерии, гъбички) и какви видове. Наличието на определени видове налага преминаването на антибиотично/антимикотично лечение преди процедурата. Микробиологичните изследвания и на двамата партньори трябва да се направят НЕ ПО-РАНО от 30 дни преди пункцията.

При наличие на рискови фактори (напр. пътуване в държави с повишена заболеваемост от малария, цитомегаловирус и др.) се назначават допълнителни кръвни изследвания. При мъжете е задължително да се направи и изследване за хламидия от първа сутрешна урина.

Важно е да знаете, че тези изследвания не се правят с цел да се открие причината за инфертилитета. Те се изискват от закона за да се намали до абсолютен минимум риска за здравето и живота както на вас, пациентите, така и на персонала на клиниката по време на самата ин витро процедура.

таласамип

КАКВО Е ТАЛАСЕМИЯ?

Таласемиите са група наследствени болести на кръвта, характеризиращи се наличие на абнормални форми на хемоглобин и намален живот на червените кръвни клетки (еритроцити). Различните форми на таласемия варират по тежест, а с това и характерните за тях симптоми. Името на тези болести идва от гръцката дума за море „thalassa“, защото са най-разпространени по Средиземноморието.

Хемоглобинът е веществото, отговорно за транспорта на кислород и въглероден диоксид от еритроцитите. Той представлява белтък, изграден от 4 вериги – 2 алфа и 2 бета. При таласемиите образуването на тези вериги е засегнато в различна степен.

КАКВИ ФОРМИ НА ТАЛАСЕМИЯ СЪЩЕСТВУВАТ?

При таласемиите е налице мутация в гените, отговорни за производството на веригите на хемоглобина. Може да има както само една мутация, така и едновременно няколко и те се предават от родителите на децата. В зависимост от това гените за кои вериги на хемоглобина са мутирали, таласемиите биват алфа и бета. Всяка от тях има няколко варианта, които са с различни по тежест симптоми.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ?

Обикновено те включват лесна уморяемост, слабост, тъмно оцветена урина. Лицата на болните често са бледи или жълтеникави заради засиленото разрушаване на еритроцитите, а коремът им може да е подут. Някои форми на таласемия се проявяват веднага след раждането, други – около 2рата година или по-късно. При някои хора симптомите отсъстват и те са само носители на мутацията.

ИМА ЛИ ЛЕЧЕНИЕ?

Таласемиите са наследствени болести и при тях няма как да се постигне пълно излекуване. Вашето състояние или това на детето Ви може да се поддържа чрез хранителни добавки богати на желязо или кръвопреливане в по-тежките случаи. Изключително важно е да следите нивото на желязото в кръвта, защото неговото предозиране може да навреди.

ТАЛАСЕМИЯ И БРЕМЕННОСТ

Когато една жена с таласемия забременее, симптомите на заболяването може да се влошат. Затова е необходимо задължително да информирате вашия акушер-гинеколог за състоянието си. Също така е препоръчително да се консултирате с хематолог, който да следи кръвните Ви показатели.

Една от най-големите тревоги на бъдещите родители е дали детето им има наследствено заболяване. Най-тежката форма на таласемия (Таласемия Майор, Болест на Кулей) може да се диагностицира чрез пренатална генетична диагностика и амниоцентеза.ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВЕ – ВИДОВЕ И НУЖДАТА ОТ ТЯХ

тест за виталност

ТЕСТ ЗА ВИТАЛНОСТ

ТЕСТ за ВИТАЛНОСТ – ВИДОВЕ и ЗА КОИ ПАЦИЕНТИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тестът за виталност е спермално изследване, което показва какъв процент от сперматозоидите са витални (живи). Това изследване обикновено се препоръчва когато процентът на подвижните сперматозоиди е понижен. Резултатите от теста за виталност дават важна информация на лекуващия уролог при диагностиката и лечението на причината за безплодие.

При двойки с мъжки фактор, на които предстои ин витро оплождане, тестът за виталност също дава много важна информация. При тези двойки обикновено се прави т.нар. интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид (ICSI оплождане). При този вид оплождане ембриологът селектира един сперматозоид, който инжектира в една яйцеклетка. Винаги се избират сперматозоиди с оптимална подвижност и морфология (форма). Когато обаче подвижността на сперматозоидите е много ниска и особено когато няма подвижни сперматозоиди, се използва тест за виталност, за да се селектират сперматозоидите. Яйцеклетката може да бъде оплодена само от витален (жив) сперматозоид, поради което тестът за виталност е изключително важен инструмент при липсата на подвижни сперматозоиди.

Има различни видове тестове за виталност като най-често използваните са два – Хипоосмотичен тест (HOS) и тест с Еозин Нигрозин.

Предимството на HOS теста е, че сперматозоидите остават живи и могат да бъдат използвани за последващо ICSI оплождане. При този тест сперматозоидите се поставят в хипоосмотичен разтвор (т.е. разтвор с по-ниска концентрация на захари, соли и др. в сравнение с концентрацията в самия сперматозоид). При това на принципа на осмозата, водата започва да навлиза в сперматозоидите и ако тяхната мембрана функционира (т.е. ако те са живи), опашките им започват да се подуват и завиват. Този процес е напълно обратим и след селектиране на витални сперматозоиди, те се промиват и могат да бъдат използвани за интацитоплазмено инжектиране.

Тестът с Еозин Негрозин също различава живите сперматозоиди на базата на цялостта и функцията на тяхната мембрана. Сперматозоидите с интактна мембрана не пропускат червената боя еозин и остават бели, а невиталните (мъртви) сперматозоиди стават червени. Нигрозинът е черна боя, която не навлиза в сперматозоидите и се използва за подобряване на контраста. Тестът с Еозин Нигрозин е по-бърз от хипоосмотичния тест, поради което често е предпочитан за диагностика. След него обаче сперматозоидите не могат да се използват за ICSI оплождане.

Според Световната Здравна Организация референтната стойност за виталност на сперматозоидите е 58%. Ако по-малко от 58% от вашите сперматозоиди/тези на партньора ви са живи, е силно препоръчително да се консултирате с уролог.

Oligozoospermia – OligoASTHENOzoospermia и OligoTERATOzoospermia

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ОТ СПЕРМОГРАМА Oligozoospermia

КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ОТ СПЕРМОГРАМА „Oligozoospermia“  и НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ?

Скъпи приятели,

Ние сме сигурни, че повечето от вас знаят какво е спермограма, а мнозина вероятно дори са си правили такава. А когато взехте резултата от спермограмата, успяхте ли да разберете какво означава той? Ако отговорът е „НЕ“, значи тази статия е за Вас.

КАКВО ОЗНАЧАВА „Oligozoospermia“  ?

Терминът „Oligozoospermia“ е съставен от представката „Oligo-„ (от гр. малко, малък брой), свързващата дума „zoo“ (съществуващи) и „spermia“ (семе, семенна течност). „Oligo-„ се отнася до броя на сперматозоидите в отделения материал (еякулат).  Свързващата дума „zoo“ в случая означава, че става въпрос за самите сперматозоиди, а не за семенната течност, в която се намират. „Spermia“ е единствената част, която винаги присъства в заключението на една спермограма.

Тоест целият термин „Oligozoospermia“ означава, че отделеният материал е с намален брой сперматозоиди в целия еякулат или намалена концентрация (бр. сперматозоиди/мл семенна течност). Намаленият брой/концентрация на сперматозоидите се определя при сравнение с посочените в спермограмата референтни стойности. Спермограмите от клиника Ню Лайф посочват референтни стойности за концентрация, подвижност и морфология, които са в съответствие със стандарта на Световната Здравна Организация от 1999. Причината за това е, че обявените от Центъра за Асистирана Репродукция (държавната структура, която финансира ин витро процедурите в България) медицински индикации за финансиране по мъжки фактор също са в съответствие с този стандарт.

КАКВО ОЗНАЧАВАТ  производните на  „Oligozoospermia“ – „OligoASTHENOzoospermia“ и „OligoTERATOzoospermia“?

Намаленият брой/концентрация на сперматозоидите е само едно от възможните отклонения. Освен това може да се наблюдават и отклонения в подвижността. Тези отклонения се отбелязват като се добави представката „astheno-“ (от лат. слабост, немощ ) към заключението на спермограмата.

По същия начин отклоненията от референтните граници за третия основен параметър – морфология се отбелязват чрез добавяне на представката „terato-“. На старогръцки  „terato-“ означава „чудовище“. Морфологията най-общо казано е формата на сперматозоида, поради което голям брой сперматозоиди с „ненормални/чудовищни“ се обозначават със заключение „Teratozoospermia“.

Много е важно да не приемате заключението от спермограмата си като диагноза. Спермалните показатели варират понякога значително между различни проби на един и същи пациент. Те се влияят от множество фактори, включително и броя на дните въздържание, и подлежат на подобряване чрез прием на хранителни добавки или друг вид лечение.

марихуана

КАК МАРИХУАНАТА ВЛИЯЕ НА ФЕРТИЛИТЕТА?

Марихуаната е позната на човечеството от хилядолетия. За пръв път тя се споменава в ръкописи от Древен Китай от 2373г. пр. Хр. Била  е използвана както за удоволствие, така и с лечебна цел. Марихуаната е забранена в много страни, вкл. и България. В други е декриминализирана под някаква форма (например медицинска марихуана). Днес марихуаната е по-разпространена от всякога, което ни кара да се замислим дали употребата й може да повлияе на фертилитета.

Известно е, че продължителната употреба на марихуана може да доведе до пристрастяване и в най-лошия случай до психични проблеми. Именно защото е забранена, не съществуват много проучвания за връзката й с инфертилитета, но специалистите са категорични, че тя може да окаже влияние.

МАРИХУАНА И ФЕРТИЛИТЕТ ПРИ МЪЖА

Ефектите на марихуаната върху фертилитета са по-добре изучени при мъжете. Редовната й употреба може да намали либидото, потентността, както й да наруши еякулацията. Спермограмите на тези мъже също показват отклонения. Обикновено те са с по-малък брой сперматозоиди, чиито мотилитет е променен. Изложени на THC (тетрахидроканабинол – веществото, което влияе върху поведението), сперматозоидите първоначално показват хипермотилитет (движат се много бързо). В последствие тяхната скорост намалява и в крайна сметка те трудно достигат до яйцеклетката.

КАКВИ СА ЕФЕКТИТЕ ВЪРХУ ЖЕНСКИЯ ОРГАНИЗЪМ?

При жените марихуаната също намалява либидото. Честата й употреба е свързана и с овулаторни смущения. След пушенето й, в женския репродуктивен тракт се открива THC, който оказва негативно влияние върху оплодителната способност на сперматозоидите и индиректно води до инфертилитет. Употребата на марихуана е свързана и с повишен риск от спонтанни аборти поради въздействието й върху бързоделящите се клетки, каквито са тези на ембриона. Някои нейни съставки наистина могат да облекчат чувството на гадене, но ембриотоксичността й я прави противопоказана при бременност.

THC може да се открие в организма до 8 дни след една-единствена цигара. На редовните “консуматори” им трябват 2-3 месеца да се очистят напълно от марихуаната. Ако планирате да забременеете е задължително да спрете употребата й, за да имате положителни резултати. Ако Вие или някой Ваш близък има проблем с марихуаната или други наркотични вещества, можете да намерите помощ.

Хашимото ин витро

КАК ТИРЕОИДИТЪТ НА ХАШИМОТО ВЛИЯЕ НА ТЕГЛОТО И ШАНСОВЕТЕ ЗА ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ?

Едно от състоянията, което най-често се асоциира с покачване на телесното тегло и трудно забременяване при жените след  30 годишна възраст е тиреоидитът на Хашимото. Причината е, че от това автоимунно заболяване страдат или са страдали през живота си 5 процента от хората по света като над 80 % от тях са жени.

КАКВО  ВСЪЩНОСТ Е ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО?

Това е състояние , при което имунната система атакува щитовидната жлеза , която отделя хормоните трийод тиронин (Т3) и тироксин (Т4). Поради структурните и функционални нарушения, които претърпява,  с времето щитовидната жлеза започва да отделя по-малки количества Т3 и Т4. Медицинският термин за това състояние е „хипотиреоидизъм“  („хипо“ – под, нисък, „тиреоид“ – щитовидна). Основната функция на двата хормона е да регулират базовия метаболизъм, пулса и телесната температура. Когато нивата на Т3 и Т4 са ниски, метаболизмът и пулсът се забавят и телесната температура се понижава. Това води и до редица други симптоми като запек, усещане за умора и напълняване.

ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ С ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО

Както вече сме споменали и в други статии, наднорменото тегло само по себе си прави забременяването по-трудно, поради хормоналния дисбаланс, които причинява. Увеличеното количество мастна тъкан е свързано с покачване на нивата на естрогените (женските полови хормони). Често това е съпътствано и с инсулинова резистентност (клетките не реагират на инсулина), което от своя страна води до повишени нива на инсулина и андрогените (мъжките полови хормони) . Всички тези фактори се отразяват негативно на овулацията. Тя може да стане нередовна или съвсем да спре, което прави забременяването по-трудно.

При жените с Хашимото, дори при липса на наднормено тегло, е налице хормонален дисбаланс, свързан с понижените нива на Т3 и Т4. Той сам по себе си може да доведе до нарушения в овулацията и трудно забременяване.

Дори след постигане на бременност при жени с Хашимото, хормоналните нива трябва да се изследват много по-често отколкото при жени без заболяването. Следенето на бременността отблизо и добрият мениджмънт на автоимунното състояние са задължителни условия за успешното протичане на бременността.

Дори всичко това да ви звучи стряскащо, не забравяйте, че съвременната медицина предлага много добър мениджмънт на тиреоидитът на Хашимото. Най-важно е ранното диагностициране! През февруари 2018 известната Американска манекенка Джиджи Хадид публикува в социалните мрежи, че е диагностицирана с автоимунното заболяване. Това обаче изглежда не и е попречило да стане петият най-високо платен модел през 2017, с 9.5 милиона долара изкарани през годината.

ЕМОЦИИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

ЕМОЦИИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Емоциите по време на бременност или по-точно тяхната честа смяна са нещо, с което почти всяка бременна жена се сблъсква в определен момент. Това може да бъде доста стресиращо особено за тези от вас, които по принцип са по-спокойни и уравновесени.

ЗАЩО БРЕМЕННИТЕ СА ПО-ЕМОЦИОНАЛНИ?

Много фактори, както външни така и вътрешни, влияят на емоционалността по време на бременност.  От една страна са хормоните естрогени и прогестерон, чиито нива са по-високи у бременните. По този механизъм може да има промяна в настроението у жените в различните фази на менструалния цикъл. От друга страна всички останали фактори – радостта, че ще бъдете майка, притеснението дали ще сте финансово стабилни след като бебето се роди или пък страхът от самото раждане. При някои жени дори промяната във външния вид може да бъде източник на стрес и неприятни емоции.

КАК ДА СЕ ПОЧУВСТВАТЕ ПО-ДОБРЕ?
  1. Приемете, че всичко това е нормално. Всички емоции, които чувствате са напълно обясними и не означават, че „ви има нещо“. Ако те не Ви пречат да вършите обичайните си дейности, няма повод за притеснение.
  2. Не си спестявайте съня. Качественият сън прави чудеса за физическото и психичното здраве. Някои бременни обаче имат проблеми със съня заради големината на корема, затруднено дишане или стомашни киселини. Препоръчително е да спите настрани, а поставянето на възглавница между краката и под корема облекчава дискомфорта. Ако ви мъчат киселини, повдигнете горната част на тялото с повече възглавници.
  3. Не сте досадна, ако споделяте. Заобиколете се от хората, които Ви разбират и подкрепят и не се притеснявайте да им кажете как се чувствате. Ако пък предпочитате да споделите на страничен човек, не се срамувайте да потърсите специалист-психолог.
  4. Следете диетата си. Когато не се чувстваме добре, често прибягваме към сладко и други не особено полезни храни. Англоговорящите ги наричат „comfort foods“ („храна за успокоение“). Реално погледнато много от тези храни са богати на сол, която може да вдигне кръвното ви налягане и да ви накара да задържате течности, което едва ли ще подобри настроението Ви.

Бременността носи със себе си купища промени и всичко се случва толкова бързо, което прави адаптирането трудно. Емоциите, макар и доста необясними понякога, са част от това голямо пътешествие. Те не са вредни, стига да ги посрещаме по един здравословен начин.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗЧЕРПАН ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗЧЕРПАН ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ

Преждевременно изчерпан яйчников резерв – актуална тема за все повече млади жени

С термина „преждевременно изчерпан яйчников резерв“ се означава състояние, при което функцията на яйчниците е понижена и те произвеждат зрели овоцити значително по-рядко от нормалното (всеки месец). По дефиниция за „преждевременно изчерпан“ резерв говорим, когато жената е под 40 годишна възраст. Важното в случая е, че макар и по-трудно, забременяването е възможно.

ПРИЧИНИ

В голям брой от случаите причините са неизяснени. Фактори като автоимунни заболявания, генетични предразположения, оперативни интервенции върху яйчниците, химио- и лъчетерапия се смятат за водещи. Сред тях автоимунното заболяване тиреодит на Хашимото е най-разпространено. Синдромът на поликистозните яйчници и ендометриозата също се считат за възможни причинители.

Трябва да се прави разлика между „преждевременно изчерпан яйчников резерв“ и „преждевременна менопауза“. При преждевременната менопауза има пълен стоп на овулацията. При преждевременно изчерпан яйчников резерв настъпва овулация, но доста по-рядко. Отделените при тази овулация яйцеклетки, обаче, са с понижено качество.

ДИАГНОЗА

Лекуващият акушер-гинеколог ще ви прегледа и ще назначи хормонални изследвания, за да постави точна диагноза. Сред основните хормони, които се изследват са естрадиол, ФоликулоСтимулиращ Хормон (ФСХ) и Лутеинизиращ Хормон (ЛХ). Изследването на Анти-Мюлеровия хормон дава информация за състоянието на яйчниковия резерв.

РЕШЕНИЯ

В зависимост от конкретната диагноза вашият акушер-гинеколог ще ви информира за възможните решения във вашия случай.

Ако Ви предстои лечение на онкологично заболяване, Ви съветваме да замразите свои яйцеклетки преди лечението да започне. Според новия правилник за дейността на Центъра за Асистирана Репродукция, държавата вече ще финансира замразяването на репродуктивни клетки по медицински причини. Това дава един много по-добър шанс за създаване на семейство след  лечение. Причината е, че замразените яйцеклетки могат да бъдат съхранявани с години и тяхното качество отговаря на вашата възраст в момента на замразяване. С други думи те са с по-добро качество, не само защото не са били изложени на токсичното действие на онко терапията, но й поради своята по-млада биологична възраст.

Ако лекуващият акушер-гинеколог прецени, може да се направи ин витро процедура със собствени яйцеклетки. Трябва да се има предвид обаче, че при изчерпан яйчников резерв и броят и качеството на яйцеклетките са силно намалени.

Съществуват и други опции за зачеване като например използването на донорски яйцеклетки. Можете да използвате яйцеклетка от анонимен дарител или от роднина . Медицински център Ню Лайф има програма за донорски яйцеклетки. Ние работим с една от най-големите банки за донорски яйцеклетки в Европа, за да предложим на вас, нашите пациенти, повече възможности да сбъднете мечтата си.

Ако имате желание да планирате създаването на своето семейство, е добра идея да проверите своя яйчников резерв. Анти-мюлеровият хормон (AMH) се счита за най-обективния хормонален показател за яйчников резерв. Хормонът може да се изследва във всяка клинична лаборатория, независимо от деня на месечния цикъл.

 

хламидия-микоплазма-и-уреаплазма

ХЛАМИДИЯ, МИКОПЛАЗМА И УРЕАПЛАЗМА

Хламидия, Микоплазма и Уреаплазма и как те влияят на фертилитета при жените.

В наши дни полово предаваните инфекции все още представляват проблем, въпреки относително по-високото ниво на сексуална култура и лесно достъпните предпазни средства. Хламидийната инфекция остава една от най-честите при полово активните хора. За разлика от нея, бактериите от род Микоплазма и Уреаплазма се срещат у много жени, но рядко причиняват инфекции.

Можем да се инфектираме с хламидии при вагинален, орален или анален полов контакт. Те се предават и от заразена майка на детето по време на раждане. Най-големият проблем, свързан с хламидийната инфекция, е липсата на симптоми у близо 80% от жените. В случаите, в които има такива, те са неспецифични и много жени ги пренебрегват. Такива са вагиналното течение, паренето при уриниране и болката ниско долу в корема.

Нелекувана, хламидийната инфекция се разпространява през маточната шийка, матката и Фалопиевите тръби. В тръбите възпалителният процес причинява запушване и натрупване на течност (т. нар. „хидросалпингс“). Възможно е да бъде засегната както само едната, така и двете тръби.

ХЛАМИДИИ И ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ

Ако само едната маточна тръба е проходима, шансовете за естествено забременяване са леко намалени. Ако обаче и двете тръби са непроходими, сперматозоидите няма как да достигнат до овулираната яйцеклетка, за да я оплодят. В такива случаи говорим за „тубарен инфертилитет“.

Тази диагноза се поставя след салпингография – метод за визуализация проходимостта на тръбите. При установяване на тубарен инфертилитет, лекуващият ви акушер-гинеколог ще обсъди с Вас какви са вариантите за постигане на бременност. Най-често пациентката/ двойката се насочва за ин витро оплождане. При него се заобикаля проблемът с маточната непроходимост, тъй като оплождането се извършва извън тялото на жената. Оплодените яйцеклетки, които се развият в ембриони с най-добро качество се връщат с помощта на катетър директно в матката.

МИКОПЛАЗМИ, УРЕАПЛАЗМИ И ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ

Бактериите от родовете Микоплазма и Уреаплазма се откриват у много жени. Те са условно патогенни – при нормални условия не причиняват заболявания. Счита се обаче, че ако попаднат в матката, например чрез катетъра за ембриотрансфер, който минава през влагалището преди да достигне матката, могат да попречат на имплантацията на ембриона/ите.

Най-чувствителният метод за откриване на бактериите от родовете Микоплазма и Уреаплазма при жените е PCR (Полимеразна верижна реакция) на влагалищен секрет, цервикален секрет или урина. До търсене на Микоплазмени причинители обикновено се стига при невъзможност да бъдат открити очаквани бактериални причинители или в случаите, когато предписаното антибактериално лечение не доведе до отшумяване на симптомите.

Ин витро за чужедестранни граждани

ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА ХОРА от РАЗЛИЧНИ НАЦИОНАЛНОСТИ

ЗАЩО КЛИНИКА НЮ ЛАЙФ Е ПОДХОДЯЩО И ДОСТЪПНО МЯСТО ЗА ХОРА от РАЗЛИЧНИ  НАЦИОНАЛНОСТИ?

Медицински център Ню Лайф е сред водещите центрове по репродуктивна медицина в България с Израелско ноу-хау на световно ниво. Качеството на предлаганите от нас услуги е причина за това все повече чуждестранни пациенти да търсят нашата помощ.

Медицинският туризъм днес е по-популярен от всякога. В световен мащаб около 30 000 двойки годишно пътуват в чужбина за решение на репродуктивен проблем като Израел е сред най-предпочитаните държави. Тъй като в Израел държавата от много години поема разходите по всички ин витро процедури на своите граждани до раждането на две деца, асистирана репродукция е изключително добре развита. Ин витро център Ню Лайф пренася високо технологичното Израелско ноу-хау на Българска територия, като по този начин дава възможност на хиляди двойки, както Български, така и чуждестранни, да се възползват от него.

КАЧЕСТВО НА СВЕТОВНО НИВО

Целият екип от специалисти на клиниката е завършил успешно престижно обучение в известните израелски болници Адаса в Йерусалим и Асута Ришон близо до Тел-Авив, под ръководството на пионери в областта на асистираната репродукция.

ВЛАДЕЕМ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Клиника Ню Лайф е отворена за работа с хора от много различни националности, тъй като езиковата бариера не стои като проблем. Членове на нашия високо образованият персонал, както медицински така и административен, владеят Английски, Немски, Руски, Гръцки език и Иврит.

УДОБНА ЛОКАЦИЯ

Ин витро центърът е в непосредствена близост до Централна Ж.П. Гара Пловдив и Автогара Родопи. Централното разположение в близост до основни транспортни възли беше избрано именно с цел да улесним нашите пациенти от други градове и държави.

 Ако искате да се свържете с нас за конкретна информация, моля пишете лично съобщение на Фейсбук страницата ни или се обадете безплатно на 0 800 13 006.

BACK